Velkommen til nye Manusbanken!

Her vil du få god oversikt over norske dramatikere og alt de skaper.

Dette er altså en ny utgave av den gamle Manusbank-løsningen, men det er ikke et komplett register over norske dramatikere og manusforfattere. På grunn av regler knyttet til GDPR må alle som har hatt profilsider i gammel løsning selv oppdatere og offentliggjøre profilsidene sine, og gjerne publisere lese-eksemplarer av egne manuskripter.

Grunnstipend og privatkopieringsvederlag

Det er i denne nye løsningen alle dramatikere, både medlemmer og ikke-medlemmer, årlig må søke grunnstipend og privatkopieringsvederlag. Er du dramatiker? Gå til innloggingssiden, oppdater verkslisten din. Frist for å søke grunnstipend og privatkopieringsvederlag for 2021, er 1. april 2022.
Vi åpner søknadsfunksjonen ca. 1 måned før søknadsfristen.